خطیب شهیدی، حمید (مراغه ۱۳۲۷ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خطیب شهیدی، حمید (مراغه ۱۳۲۷ش)

حمید خطیب شهیدی
زادروز مراغه ۱۳۲۷ش
ملیت ایرانی
تحصیلات و محل تحصیل دانشنامه دکتری اورارتوشناسی از دانشگاه ناپل ایتالیا
شغل و تخصص اصلی اورارتوشناس
گروه مقاله باستان شناسی ایران

اولین اورارتوشناس ایرانی. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه به تهران رفت و در ۱۳۵۰ش لیسانس باستان‌شناسی از دانشگاه تهران گرفت. از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ کارشناس مرکز باستان‌شناسی ایران بود و هم‌زمان در ۱۳۵۴ از دانشگاه ناپل ایتالیا موفق به اخذ دانشنامۀ دکتری اورارتوشناسی شد. از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ عضو افتخاری شورای ملی تحقیقات ایتالیا بود و از ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ استادیار دانشگاه فارابی و از ۱۳۷۸ استادیار دانشگاه تربیت مدرس شد. حمید خطیب شهیدی از ۱۳۷۸ بازنگری در کاوش‌های باستان‌شناسان آلمانی در دژ اورارتویی بَسطام و سپس هیئت امریکایی در تپۀ حسنلو را آغاز کرد. از او بیش از هجده فصل کاوش و شش مقالۀ علمی ثبت شده است.