خودزا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خودزا (autogenous)

(یا: اتوژن) در پزشکی، تولید خودبه‌خود به‌وسیلۀ بدن. مثلاً انتقال خون خودزاد[۱] عبارت است از گرفتن خون از بدن بیمار قبل از عمل جراحی، برای مصرف حین عمل یا پس از آن. این روش در صورت نیاز به خون فراوان حین عمل یا نادر‌بودن گروه خونی بیمار ارزشمند است.

   1. autogenous blood transfusion