داش کسن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

داش‌کَسَن
در ۱۰کیلومتری جنوب شرقی شهر سلطانیه. محوطه‌ای مستطیل‌شکل به طول ۴۰۰ متر و عرض متفاوت ۳ تا ۵ متر در دل کوه که سه غار در آن حفر شده و نقش دو اژدهای ۳.۵متری به‌صورت قرینه در مقابل یکدیگر در آن‌ها حجاری شده و در اطراف آن‌ها چند محراب کنده شده است. آن را از دورۀ ساسانی و یا ایلخانان مغول دانسته‌اند.