دانشنامه ویکیجو:فهرست سریع

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فهرست سریع ویکی‌پدیا به شما امکان جستجو براساس دو حرف نخست را در عناوین می‌دهد. جستجوی شما باید بر اساس دو حرف نخست اسم بزرگ باشد. مثل: دی برای دیکنز، و نه چا برای چارلز دیکنز.