دد، ریچارد (۱۸۱۷ـ۱۸۸۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دَد،‌ ریچارْد (۱۸۱۷ـ۱۸۸۶)(Dadd, Richard)

دَد،‌ ريچارْد

نقاش انگلیسی. در ۱۸۴۳ پدرش را به‌قتل رساند، و به تیمارستان فرستاده شد. لیکن به نقاشی از صحنه‌های دقیق و پر از جزئیات از اوهام شخصی، یا افسانه‌های جنّ‌وپَری ادامه داد.