درب کوشک، محله (اصفهان)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دَربِ کوشک، محلّه (اصفهان)

حد فاصل خیابان‌های چهارباغ و طیب. در گذشته به نام قصری که از دورۀ آق‌قویونلو در آن، در حدود دروازه دولت امروزی، قرار داشت، محله قصر یا باب‌القصر نامیده می‌شد. کنار سردر این قصر، مجسمۀ یک شیر سنگی تا پایان دورۀ رضاشاه پهلوی باقی بود. در همان دوره کاشی‌های سردر که به آن سردر زاویه نیز می‌گفتند، بر اثر ویرانی قصر، به کاخ چهل‌ستون منتقل شد و سردر زاویه جزو بناهای تاریخی ایران به ثبت رسید. بعدها به محله درب‌ کوشک یا در کوشک یا باب کوشک مشهور شد. در کنار قصر دورۀ آق‌قویونلو، مدرسه باقریه از همان دوره بود که به‌علت مجاورت با مجسمۀ سنگی شیر، به مدرسۀ پاشیر نیز شهرت داشت. اراضی این مدرسه بخشی از یک گورستان را تشکیل می‌داد که اینک بخش باقی‌ماندۀ آن گورستان به خیابان و خانه تبدیل شده است. این مدرسه امروز در کوشک نام دارد و به همراه مسجد پای شیر، مدرسۀ ترک‌ها با کتیبه‌ای به تاریخ ۱۰۸۱ق، مسجد رحیم‌‌خان از مکان‌های تاریخی این محله به‌شمار می‌رود. سردر درب کوشک در هنگام احداث خیابان طیب تخریب شد.