درفک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دَرْفَک

کوهی نیمه‌جنگلی در استان گیلان، شهرستان رودبار، با ارتفاع ۲۶۹۸ متر. در ۲۷کیلومتری شرق شمالی رودبار قرار دارد. مناظر طبیعی زیبایی در آن دیده می‌شود. راه روستایی تنکابن به دیلمان از دامنۀ جنوبی آن می‌گذرد.