درواسپ

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دَرواسْپ‌

(به معنی‌ دارندۀ‌ اسب‌ درست) یکی‌ از ایزدان‌ ایران‌ باستان‌ و آیین‌ زردشت. نگهبان‌ چهارپایان‌ و رمه‌هاست‌ و گاوان‌ و کودکان‌ را تندرستی‌ می‌بخشد. در گوش‌ یَشت‌ هفت‌ تن‌ از نامداران‌ از این‌ ایزد برای‌ چیره‌شدن‌ بر هماوردان‌ و پیروزی‌ یاری‌ می‌جویند. این‌ نامداران‌ عبارت‌اند از هوشنگ‌، جمشید، فریدون‌، هوم‌، کِی‌خُسرو، زردشت‌ و کِی‌گُشتاسپ‌.