دستوت دو تراسی، آنتوان (۱۷۵۴ـ۱۸۳۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دِسْتوت دو تِراسی، آنْتوان (۱۷۵۴ـ۱۸۳۶)(Destutt de Tracy, Antoine)

آنتوان دستوت دو تراسی
Antoine Destutt de Tracy
زادروز ۱۷۵۴م
درگذشت ۱۸۳۶م
ملیت فرانسوی
شغل و تخصص اصلی فیلسوف
آثار عناصر ایدیولوژی (۱۸۰۱ـ۱۸۱۵)
گروه مقاله انقلاب ها و انقلابیون
جوایز و افتخارات بنیانگذار مکتب فلسفی ایدیولوژیست ها

بنیانگذار فرانسوی مکتب فلسفی موسوم به مکتب ایدئولوژیست‌ها[۱]. اصطلاح «ایدئولوژی» را نخستین‌بار او به‌کار برد. از اشراف لیبرال و طرفدار اصلاحات بود، اما در ۱۷۹۳ در دورۀ حکومت وحشت[۲] در انقلاب فرانسه به زندان افتاد. درکتاب عناصر اید‌ئولوژی[۳] (۱۸۰۱ـ۱۸۱۵) با تکیه بر اندیشۀ کندیاک[۴] و جان لاک[۵] از این عقیده دفاع کرد که اگر تصورات و عقاید ما حاصل تجربۀ حواس نباشند، بی‌پایه‌اند.

 


  1. ideologists School
  2. Reign of Terror
  3. Elements of Ideology
  4. Condillac
  5. John Locke