دستگاه اداری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دستگاه اداری (civil service)

هیئتی از کارکنان اجرایی برای اجرای خط مشی دولت. در ایالات متحدۀ امریکا، کارمندان فدرال می‌توانند نقش محدودی در فعالیت‌های سیاسی ایفا کنند و با تغییر دولت، جز در سطوح بالا، مناصب خود را از دست نمی‌دهند. اعضای دستگاه اداری انگلستان نیز نمی‌توانند در صحنۀ سیاست نقش فعالی به عهده گیرند، و با تغییر دولت مناصب خود را حفظ می‌کنند.