دسیکاتور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دِسیکاتور (desiccator)

(یا: خشکانه) ظرف هوابندی شده‌ای برای خشک‌کردن، خشک‌ماندن، و جلوگیری از جذب رطوبت مجدد مواد. آن را غالباً از شیشه می‌سازند. قسمت تحتانی آن دارای محفظه‌ای است که مادۀ موجود در آن، میل ترکیبی شدیدی با آب دارد. مواد نم‌آشامی از قبیل کلرید کلسیم[۱] یا سیلیکا ژل[۲] از آن جمله‌اند. این ماده بخار آب فضای خشکانه و مادۀ واقع در آن را جذب می‌کند.

 


  1. calcium chloride
  2. silica gel