دشت مغان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دشت مُغان

دشت مُغان

دشتی در شمال استان اردبیل و جنوب بخش سفلای رود ارس. نواحی شمالی دشت مغان، که در شمال رود ارس قرار دارد، به جمهوری آذربایجان وابسته است و بخش جنوبی آن به کشور ایران تعلق دارد. زمستان‌های معتدل و تابستان‌های گرم و سوزان دارد و پوشش گیاهی آن در فصل بهار قابل توجه است. خاک مغان، که متشکل از نهشت‌های آبرفتی رودخانۀ کورا است،‌ از آبادترین نواحی ایران محسوب می‌شود. سازمان عمران دشت مغان، که در ۱۳۳۰ تأسیس شد، کانال‌ها و شبکه‌های آبیاری وسیعی در آن ایجاد کرده و حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی آن را به زیر کشت برده است. پنبه، غلات، و دانه‌های روغنی از عمده‌ترین فرآورده‌های کشاورزی آن است. توجه به کشاورزی، دامداری را از رونق انداخته است.