دلتا

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دِلتا (delta)

دِلتاي پاپرنده‌اي، ميسي‌سيپي
دِلتاي پاپرنده‌اي، ميسي‌سيپي

قطعه‌زمینی در مصب (← مصب) یک رود متشکل از مواد رسوبی. دلتا زمانی تشکیل می‌شود که شدت جریان رود در محل ورود به دریا کاهش می‌یابد و منجر به تشکیل مواد رسوبی می‌شود. مواد مزبور باعث هموار شدن زمین و شاخه‌شاخه شدن رود می‌شوند. دلتاهای میسی‌سیپی، گنگ، براهماپوترا، رون، پو، دانوب، و نیل ازجمله دلتاهای بزرگ به‌شمار می‌روند. دلتاها عموماً بسیار حاصل‌خیزند، ولی در معرض طغیان رود قرار دارند. علت انتخاب واژۀ دلتا شباهتی است که مصب رود نیل به حروف یونانی دلتا (∆) دارد؛ دلتای رود نیل از نوع دلتای کمانی (قوسی‌شکل)[۱] است، البته این شکل یگانه نوع دلتا نیست. انواع دیگر دلتا عبارت‌اند از دلتای پاپرنده‌ای[۲] مانند دلتای رود میسی‌سیپی، و دلتای کِشَندی (خطی)[۳] مانند دلتای رود مکونگ که در آن مواد رسوبی در یک سوی جریان رود جمع می‌شوند.

 


  1. arcuate delta
  2. birdfoot delta
  3. tidal delta