دلیل، گیوم (۱۶۷۵ـ۱۷۲۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دُلیل، گیوم (۱۶۷۵ـ۱۷۲۶)(Delisle, Guillaume)

 

دانشمند فرانسوی و از بنیادگذاران علم جغرافیای جدید. شاگرد پدرش، جووانّی دومِنیکو کاسینی[۱]، جغرافی‌دان و مورّخی مشهور، و اخترشناس ایتالیایی، بود. برخی از نقشه‌های قبل از دُلیل هنوز مشابه نقشه‌های بطلمیوس[۲] بودند. در حدود ۱۳۰ نقشه چاپ کرد که بسیاری از آن‌ها صرفاً جغرافیایی و برخی دیگر با سفرنامه‌های راجع‌به اکتشافات مرتبط بودند. نقشۀ او از جهان و کره‌های زمینی و سماوی در ۱۷۰۰م منتشر شد.

 


  1. Giovanni Domenico Cassini
  2. Ptolemy