دوبنیوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دوبْنیوم (dubnium)

عنصری فلزیِ، پرتوزا، سنتزی، متعلق به سری فرااکتنید، با نماد Db، عدد اتمی ۱۰۵، و جرم اتمی نسبی ۲۶۱. از این عنصر شش ایزوتوپ سنتز شده است که هر یک نیم‌عمر[۱]ی بسیار کوتاه، به‌اندازۀ کسری از ثانیه، دارند. دو مؤسسه مدعی تولید این عنصر برای نخستین‌بارند: انستیتوی مشترک پژوهش هسته‌ای[۲] در دوبنا[۳]ی روسیه در ۱۹۶۷؛ و دانشگاه کالیفرنیا، در برکلیِ[۴] امریکا در ۱۹۷۰ نام موقت آن اونیلپنتیوم[۵] بود.


  1. half-life
  2. Joint Institute for Nuclear Research
  3. Dubna
  4. Berkeley
  5. Unnilpentium