دوتریوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دوتِریوم (deuterium)
ایزوتوپ سنگین هیدروژن در طبیعت، با عدد جرمی دو، شامل یک پروتون[۱]و یک نوترون[۲]. هارولد یوری[۳]، شیمی‌دان امریکایی، در ۱۹۳۲ آن را کشف کرد. گاهی آن را با نماد D نشان می‌دهند. در طبیعت، تقریباً در هر ۶۵۰۰ اتم هیدروژن معمولی یک اتم دوتریوم وجود دارد. براثر ترکیب با اکسیژن، آب سنگین[۴] D۲O تولید می‌کند که در صنایع هسته‌ای[۵] کاربرد دارد.

 


  1. proton
  2. neutron
  3. Harold Urey
  4. heavy water
  5. nuclear industry