دورالومن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دورالومِن (duralumin)

آلیاژ[۱] سبک‌وزن آلومینیوم، حاوی مس[۲]، منیزیوم[۳] و منگنز[۴]. در هواپیماسازی کاربرد فراوان دارد.  1. alloy
  2. copper
  3. magnesium
  4. manganese