دوپامین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دوپامین (dopamine)
انتقال‌دهندۀ عصبی[۱] هیدروکسی تیرامین[۲] C۸H۱۱NO۲، و واسطۀ تشکیل آدرنالین[۳]. سلول‌های عصبی خاصی در مغز از دوپامین برای انتقال تکانه‌های عصبی استفاده می‌کنند. منطقۀ نورون‌های دوپامین در عقده‌های قاعده‌ای[۴] واقع است؛ منطقه‌ای که حرکت را کنترل می‌کند. بیمارانی که از بیماری تشنجات پارکینسونی رنج می‌برند، دچار تحلیل عصب در این منطقه‌اند. منطقۀ دیگر دوپامین در دستگاه لیمبیک[۵] واقع است؛ منطقه‌ای که مسئول پاسخ‌های احساسی است. می‌دانیم بیماران شیزوفرنی به دارو‌هایی جواب می‌دهند که مقدار دوپامین را در این منطقه تقلیل دهند.

  1. neurotransmitter
  2. hydroxytyramine
  3. adrenaline
  4. basal ganglia
  5. limbic system