دوگویی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دوگویی (duologue)

گفت‌وگویی نوشته‌شده برای دو نفر، معمولاً بازیگر. دوگویی و تک‌گویی[۱] و گفتار[۲] در دوره‌هایی در آثار غیرداستانی نیز با هدف بیان آرا برای سرگرمی بیشتر یا درک بهتر به‌کار می‌گرفتند، مثلاً در ماهی‌گیر کامل[۳] (۱۶۵۳) از آیزاک والتون[۴]، در مکالمات افلاطون، گزارش گمان‌شکن.

تک‌گویی: چنانچه دوگویی در ذهن شخصیت واحدی رخ دهد یا یک‌جانبه ادا شود تک‌گویی نامیده می‌شود.


  1. monologue
  2. discourse
  3. The Compleat Angler
  4. Isaak Walton