دیارند آراج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دیارَنْد آراج

از جشن‌های کهن اَرمَنیان، و برابر با جشن سَدۀ ایرانیان باستان. این جشن امروزه نیز برگزار می‌شود و موعد آن ۱۴ فوریه است. دیارند آراج ریشه در جشن‌های آتش‌افروزی ایرانی دارد. امروزه به بهانۀ ورود مریم مقدس و عیسی مسیح (ع) به بیت‌المقدّس در چهلمین روز تولد مسیح برگزار می‌شود.