دیرگداز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دیرگُداز (refractory)

ماده‌ای با قدرت تحمل دماهای بالا. سرامیک[۱]های ساخته‌شده از خاک رُس[۲]، کانی‌ها[۳] یا سایر مصالح خاکی از آن جمله‌اند. سطح داخلی کوره‌ها را با آستری از مواد نسوز، مانند سیلیس[۴] و دولومیت[۵]، می‌پوشانند. آلومینا[۶] (اکسید آلومینیوم[۷]) نسوزی عالی است و غالباً بدنۀ شمع موتور را از این ماده می‌سازند. تیتانیوم[۸] و تنگستن[۹] را غالباً فلزات نسوز[۱۰] می‌نامند، زیرا در برابر دماهای بالا مقاوم‌اند. سرمت[۱۱]ها دسته‌ای از مواد نسوزند که از سرامیک و فلز ساخته می‌شوند.

 


 1. ceramics
 2. clay
 3. minerals
 4. silica
 5. dolomite
 6. alumina
 7. aluminium oxide
 8. titanium
 9. tungsten
 10. refractory metals
 11. cermet