دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود ( ـ ح ۲۹۰ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دینَوَری، ابوحنیفه احمد بن داود (۲۲۲ـ ح ۲۹۰ق)
عالم ایرانی عربی‌نویس عهد عباسیان. در دینور، از توابع کرمانشاه، به‌دنیا آمد. نزد عالمانی چون ابن سِکّیت تلمذ کرد و به‌سبب استادی در لغت، اسامی گیاهان، ضرب‌المثل‌ها، ریاضیات و نجوم به شهرت رسید. کتاب مهم او اخبار الطِّوال در تاریخ عمومی، از آدم تا مرگ معتصم خلیفۀ عباسی، است. از دیگر آثار اوست: النبات در گیاه‌شناسی؛ البحث فی حساب‌الهند؛ الجبر و المقابله؛ القبلة و الزوال؛ الانواء.