دی اکسید گوگرد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دی‌اُکسید گوگِرد (sulphur dioxide)

گازی تند، حاصل از سوختن کانی‌های سولفیدی[۱] یا گوگرد[۲] در هوا یا اکسیژن. عمدتاً برای ساخت اسید سولفوریک[۳] و به‌منظور ضدعفونی‌کردن ظروف غذا و تجهیزات، و به‌صورت عامل نگهدارندۀ برخی از محصولات غذایی به‌کار می‌رود. در گازهای خروجی صنایع نیز یافت می‌شود و عامل اصلی باران اسیدی[۴] است.

 


  1. sulphide ores
  2. sulphur
  3. sulphuric acid
  4. acid rain