رادرفوردیوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رادِرْفوردیوم (rutherfordium)
عنصری فلزی، پرتوزا[۱] و سنتزی[۲]، با نماد Rf، اولین عنصر سری ترانس‌آکتینید[۳]، با عدد اتمی[۴] ۱۰۴، و جرم اتمی نسبی[۵] ۲۶۲. از طریق بمباران کالیفرنیوم[۶] با هستۀ کربن[۷] تولید می‌شود و دارای دَه ایزوتوپ است که طولانی‌ترین نیم‌عمر[۸] آن‌ها متعلق به ایزوتوپ ۲۶۲Rf و حدود ۷۰ ثانیه است. دو مؤسسه مدعی سنتز آن برای نخستین‌بار شده‌اند: مؤسسۀ مشترک تحقیقات هسته‌ای[۹]، واقع در دوبنا[۱۰]ی روسیه (۱۹۶۴)، و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی[۱۱] امریکا (۱۹۶۹).

 


 1. radioactive
 2. synthesized
 3. transactinide
 4. atomic number
 5. relative atomic mass
 6. californium
 7. carbon nuclei
 8. half-life
 9. The Joint Institute for Nuclear Research
 10. Dubna
 11. Berkeley