راس، جزیره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

راس، جزیرۀ (Ross Island)
نام دو جزیره در جنوبگان[۱]: جزیرۀ راس در دریای وِدِل[۲] به وسعت ۳,۸۸۵ کیلومتر مربع. نیلز نوردنشولد[۳]، سیّاح سوئدی، در ۱۹۰۳ آن را کشف کرد؛ و دریای راس[۴] در جیمز راس[۵]، به وسعت حدود ۶,۴۷۵ کیلومتر مربع. جیمز راس، سیّاح بریتانیایی، در ۱۸۴۱ آن کشف کرد. کوه اِرِبوس[۶] (به ارتفاع ۴,۰۷۲ متر) جنوبی‌ترین آتشفشان فعال جهان در آن جا واقع است؛ دریاچۀ گدازه‌های این کوه ممکن است دریچه‌ای را به تفتال[۷]های زیر پوستۀ زمین باز کند که آتشفشان را فعال نگه داشته است.

 


  1. Antarctica
  2. Weddell Sea
  3. Nils Nordenskjöld
  4. Ross Sea
  5. James Ross
  6. Mount Erebus
  7. magma