رانه اطلس شمالی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رانۀ اطلس شمالی (North Atlantic Drift)
جریان اقیانوسی[۱] گرمی در اقیانوس اطلس شمالی، و یکی از شاخه‌های گلف استریم[۲]. این جریان عرض اقیانوس اطلس را به‌سوی شرق می‌پیماید، و اقلیم شمال غربی اروپا، به‌ویژه بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی، را گرم می‌کند.

 


  1. ocean current
  2. gulf stream