راهنمایی و رانندگی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

راهنمایی و رانندگی

راهنمايي و رانندگي

مجموعۀ قوانین، مقررات، وسایل، سیستم‌های ارتباطی و تشکیلات اجرا و تنفیذ آن‌ها به‌منظور حفظ نظم و ترتیب رفت و آمد وسایل نقلیه در خیابان‌ها و جاده‌ها، ایجاد حداکثر ایمنی برای رانندگان، سرنشینان و عابران پیاده، و پیشگیری از تصادفات و صدمات احتمالی وارده بر وسایط حمل و نقل. نصب علایم راهنمایی از قبیل تابلوهای راهنما، چراغ‌های راهنمایی، خط‌کشی خیابان‌ها و جاده‌ها، استفاده از رنگ‌های درخشنده در تاریکی و لباس‌های شبرنگ برای مأموران، نصب رادار به‌منظور جلوگیری از سرعت غیرمجاز و دوربین‌های فیلم‌برداری با هدف شناسایی رانندگان متخلف، کنترل ترافیک، جریمه‌کردن متخلفان، توقیف موقت خودرو، و صدور پروانۀ رانندگی یا لغو آن، همه در حیطۀ راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد. وظیفۀ اجرای مقررات برعهدۀ بخشی از پلیس است. در ایران پلیس راهنمایی و رانندگی در شهرها و پلیس راه در جاده‌ها این وظیفه را برعهده دارند. نهاد راهنمایی و رانندگی سابقۀ طولانی ندارد و در واقع تکوین و انسجام آن با اختراع خودروهای سواری و افزایش سریع تعداد خودروها در شهرهای بزرگ، در قرن ۲۰ صورت گرفت.