راه پیمایی نمک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

راه‌پیمایی نمک (Salt March)

راه‌پيمايي نمک

تظاهرات ۱۱ مارس تا ۴ مه ۱۹۳۰ درخلال مبارزات ملی‌گرایانۀ هند علیه حاکمیت انگلستان. این تظاهرات بخشی از مبارزات نافرمانی مدنیِ[۱] مهاتما گاندی[۲] محسوب می‌شد. در ۱۱ مارس ۱۹۳۰ گاندی و پیروانش با راه‌پیمایی ۲۴۱کیلومتری به شهر دندی[۳] رفتند تا علیه مالیات تحمیلی انگلستان بر نمک مبارزه کنند. نمک در انحصار انگلستان قرار داشت و هندی‌ها اجازۀ تولید نمک را نداشتند. گاندی و هوادارانش پس از رسیدن به دندی در ۶ آوریل، با تولید نمک به نافرمانی دربرابر دولت انگلستان برخاستند. در ۴ مه گاندی به نمایندگی از مردم هند اعلام کرد که کارخانۀ تولید نمک دَراسانا[۴] باید اشغال شود؛ این کارخانه در مالکیت دولت قرار داشت. گاندی دستگیر شد، اما هوادارانش به راه‌پیمایی به‌سوی کارگاه‌های تولید نمک ادامه دادند. با پیشروی راه‌پیمایان به طرف کارگاه‌های تولید نمک نیروهای انگلیسی آن‌ها را کتک زدند و به زمین انداختند، اما پیروان گاندی در مقابل خشونت مقاومتی از خود نشان ندادند.

 


  1. civil disobedience
  2. Mahatma Gandhi
  3. Dandi
  4. Dharasana