راولت، لوایح

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

راولَت، لوایِح (Rowlatt Bills)

در هند ۱۹۱۹، لوایح تمدید محدودیت‌های وضع‌شده در جریان جنگ جهانی اول در زمان صلح به‌منظور رویارویی با خطر شورش. این لوایح حقوق افراد را محدود می‌کرد و به حکومت هند اجازه می‌داد هرکس را بدون محاکمه دستگیر و زندانی کند. ملی‌گرایان هندی با این لوایح به‌شدت مخالفت کردند و مهاتما گاندی، رهبر جوان حزب کنگره، خواستار مبارزۀ ملی برای لغو آن‌ها شد. تنها یکی از دو لایحه به قانون تبدیل شد، ولی هرگز به اجرا درنیامد و بعداً ملغی گردید.