راولز، جان (۱۹۲۱ـ۲۰۰۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
جان راولز
John Rawls
زادروز بالتیمور ۱۹۲۱م
درگذشت ۲۰۰۲م
ملیت امریکایی
شغل و تخصص اصلی فیلسوف
آثار نظریه عدالت (۱۹۷۱؛ ترجمه فارسی ۱۳۸۳)
گروه مقاله علوم سیاسی

راولْز، جان (۱۹۲۱ـ۲۰۰۲)(Rawls, John)

راولْز، جان

 

فیلسوف سیاسی امریکایی. در کتاب نظریۀ عدالت[۱] (۱۹۷۱؛ ترجمۀ فارسی ۱۳۸۳) مفهوم «قرارداد اجتماعی[۲]» و تحمیل آن در اثر نافرمانی مدنی[۳] را احیا کرد. بنابر استدلال او، اگر ما نمی‌دانستیم که قرار است چه شغل و مقامی در جامعه داشته باشیم، ترجیح می‌دادیم در جامعه‌ای به سر بریم که در آن آزادیِ برابر و کمترین حد نابرابری اجتماعی و اقتصادی وجود داشته باشد. عقاید او بر گروه‌های متمایل به چپ در سراسر جهان تأثیر گذاشته‌ است. در بالتیمور[۴]، واقع در مریلند[۵]، متولد شد. در پرینستون[۶]، کورنل[۷]، «مؤسسۀ فناوری ماساچوست» و هاروارد تدریس کرد. در نظر بسیاری برجسته‌ترین فیلسوف سیاسی قرن ۲۰ به‌شمار می‌رود.

 


  1. A Theory of Justice
  2. social contract
  3. civil disobedience
  4. Baltimore
  5. Maryland
  6. Princeton
  7. Cornel