رایت، ویلیام (۱۸۳۰ـ۱۸۸۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رایت، ویلیام (۱۸۳۰ـ۱۸۸۹)(Wright, William)

خاورشناس انگلیسی. پدرش در شرکت هند شرقی انگلیس کار می‌کرد. در دانشگاه‌های سنت ‌اندروز و هاله درس خواند و زبان‌های سامی، به‌‌ویژه عربی، و نیز سانسکریت، فارسی، ترکی و دیگر زبان‌های شرقی را فراگرفت. سپس به لیدن رفت و به تصحیح و چاپ سفرنامۀ ابن جُبیر (۱۸۵۲) و شماری متون عربی و سریانی پرداخت. استاد عربی در یونیورسیتی کالج لندن (۱۸۵۵ـ۱۸۶۱) و دانشگاه دوبلین (۱۸۵۶ـ۱۸۶۱) بود. سپس به قصد تحقیق در نسخه‌های خطی شرقی، تدریس را رها کرد و در موزۀ بریتانیا به‌‌کار پرداخت (۱۸۶۱ـ۱۸۷۰). از ۱۸۷۰ تا ۱۸۸۹ استاد عربی در دانشگاه کیمبریج بود. از دیگر آثارش: چاپ الکامل مبرّد (۱۸۶۴)؛ نحو عربی (۱۸۵۹)؛ فهرست نسخه‌های خطّی سریانی در موزه بریتانیا در ۳ جلد (۱۸۷۰)؛ ترجمۀ انگلیسی و چاپ کلیله و دمنه (۱۸۸۳)؛ کارهای پیامبران که برگردانی‌ است از ترجمۀ سریانی بخشی از عهد جدید، در ۲ جلد (۱۸۷۱)؛ دروس صرف و نحو تطبیقی زبان‌های سامی (۱۸۹۰).