رهاتسک، ادوارد (۱۸۱۹ـ۱۸۹۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رِهاتْسِکْ، اِدْوارْد (۱۸۱۹ـ۱۸۹۱)(Rehatsek, Edward)
خاورشناس مجارستانی. در بوداپست تحصیل کرد. در ۱۸۴۷ به بمبئی کوچید و در کالج ویلسون به تدریس ریاضیات و زبان لاتین پرداخت. دوازده سال ممتحن فارسی و عربی در دانشگاه بمبئی بود. شماری از آثار فارسی را به انگلیسی برگرداند که از آن جمله‌اند: روضة‌الصفای میرخواند (لندن، ۱۸۹۱‌ـ‌۱۸۹۴)؛ گلستان سعدی (لندن، ۱۹۶۴)؛ تاریخ سورت رنجهورجی دیوانِ جوناگده (بمبئی، ۱۸۸۲)؛ بهارستان جامی (بنارس، ۱۸۸۷)؛ بخشی از منتخب‌التواریخ بدایونی (بمبئی، ۱۸۶۶)؛ محبوب‌القلوب/شمس و قهقهۀ میرزا برخوردار فراهی (بمبئی، ۱۸۷۰) از دیگر آثارش: زندگی عیسی به روایت مسلمانان؛ روابط اسلام و مسیحیت؛ بمبئی در ۱۱۵ سال پیش.