روفیجی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

روفیجی (Rufiji)

روفيجي

رودی در تانزانیا، به طول ۷۰۰ کیلومتر. از کوه‌های لیوینگستون[۱] سرچشمه می‌گیرد و در جهت شرق روان می‌شود و از طریق دلتایِ مقابل جزیرۀ مافیا[۲] به اقیانوس هند می‌ریزد.

 


  1. Livingstone Mountains
  2. Mafia Island