روو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
سیمور هیکس
سیمور هیکس

رِوُو (revue)

نمایشی صحنه‌ای[۱] حاوی موضوعات طنزآمیز[۲] و باب ‌روز کوتاه در قالب آوازها، نمایش‌های کوتاه[۳] و مونولوگ‌[۴]ها که از اواخر قرن ۱۹ آغاز شد. در انگلستان، چنین می‌نماید که نخستین رِوو، نمایشِ زیر ساعت دیواری[۵] (۱۸۹۳)، اثر سیمور هیکس[۶] (‌۱۸۷۱‌ـ‌۱۹۴۹) و چارلز بروکفیلد[۷] بوده است. رووهای دهۀ ۱۹۲۰ برنامه‌های نمایشی دیدنی بودند، اما رووی خودمانی[۸] با بهره‌گیری از آثار نویسندگانی چون نوئل کاوئرد[۹] بیش از پیش محبوبیت یافت. در دهۀ ۱۹۶۰، رووی طنزآمیز[۱۰] با اجرای آن سوی حاشیه[۱۱] گروه کیمبریج فوت لایتز[۱۲] گُل کرد، و سنت روو را در رویدادهای تئاتری جنبی جشنوارۀ ادینبورگ تثبیت کرد. 1. stage presentation
 2. satirical items
 3. sketches
 4. monologue
 5. Under the Clock
 6. Seymour Hicks
 7. Charles Brookfield
 8. intimate revue
 9. Noël Coward
 10. satirical revue
 11. Beyond the Fringe
 12. Cambridge Footlights