ری، جان (۱۶۲۷ـ۱۷۰۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رِی، جان (۱۶۲۷ـ۱۷۰۵)(Ray, John)

طبیعی‌دان و گیاه‌شناس انگلیسی. نقش مهمی در طبقه‌بندی موجودات داشت. در بلک ناتلی[۱] اِسِکس[۲] زاده شد و در ۱۶۴۴، به کالج سنت‌‌کاترین‌هال[۳] رفت. در ۱۶۴۶، به ترینیتی کالج کیمبریج رفت و در ۱۶۴۸، لیسانس گرفت. عضو ترینیتی کالج[۴] بود، ولی به‌علت امتناع از سوگندخوردن طبق قانون اتحاد شکل اجباری، از این کالج اخراج شد. اولین اثرش فهرستی از گیاهان ناحیه کیمبریج بود. این فهرست را در مدت نُه سال تهیه و در ۱۶۶۰ آن را چاپ کرد. در ۱۶۶۲، با فرانسیس ویلبی[۵] به ویلز[۶] و کورنوال[۷] رفت. آن‌ها توافق کردند که تاریخ طبیعی همۀ موجودات را بررسی کنند. به این منظور، ری مسئولیت بررسی سلسلۀ گیاهان را برعهده گرفت و ویلبی بررسی سلسلۀ حیوانات را پذیرفت. ری در همۀ آثارش به سامان‌دهی رده‌بندی جانداران پرداخت و برای طبقه‌بندی آن‌ها همۀ خصوصیات ساختمان بدن، ازجمله ساختار درونی، را مد نظر داشت. او با تأکید بر اهمیت ساختار قلب و شش‌ها، رده پستانداران را ایجاد کرد. هرچند تا قبل از داروین نظام طبقه‌بندی طبیعی واقعی وجود نداشت، روش ری بیش از دیگران به واقعیت نزدیک بود. ری از کسانی بود که راه را برای کارهای لینه[۸] در قرن بعد باز کرد.

  1. Black Notley
  2. Essex
  3. St. Catherine’s Hall
  4. Trinity College
  5. Francis Willughby
  6. Wales
  7. Cornwall
  8. Linnaeus