ریشتر، هانس ورنر (۱۹۰۸ـ۱۹۹۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ریشْتِر، هانْس وِرْنِر (۱۹۰۸ـ۱۹۹۳)(Richter, Hans Werner)

نویسندۀ آلمانی. به‌همراه آلفرد آندرش[۱] از بنیاد‌گذاران گروه ۴۷ [۲] بود که مهم‌ترین انجمن ادبی جمهوری فدرال آلمان پس از جنگ جهانی دوم به‌حساب می‌آمد.

  1. Alfred Andersch
  2. Group 47