زاروبین، ایوان (۱۸۸۷ـ۱۹۶۴)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زاروبین، ایوان (۱۸۸۷ـ۱۹۶۴)(Zarubin, Ivan)

خاورشناس روس، زادۀ کریمه. استاد دانشگاه لنینگراد و پایه‌گذار آموزش علمی زبان‌های کوچک و بی‌خط ایرانی در روسیه بود. از او پژوهش‌هایی دربارۀ زبان‌های پامیری، کردی و بلوچی در‌دست است. از آثارش: دستاوردهای مردم‌شناسی دربارۀ تاجیکان کوهستان، وادی برتنگ (۱۹۱۷)؛ افسانه‌های بلوچی در دو بخش (۱۹۳۲، ۱۹۴۹)؛ متن‌های برتنگی و روشانی با شرح لغات (۱۹۳۷)؛ متن‌های شغنانی (۱۹۶۰). او در لنینگراد درگذشت.