زانوی خدمتکاران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زانوی خدمتکاران (housemaid\'s knee)

تورم کیسۀ پر از مایع جلوی مفصل زانو، به‌‌علت زانوزدن بیش از حد. این بیماری نوعی التهاب آب‌کیس[۱] است.

 


  1. bursitis