زاینده رود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زاینده‌رود

نمايي از زاينده‌رود، اصفهان
نمايي از زاينده‌رود، اصفهان
نمايي از زاينده‌رود، اصفهان
نمايي از زاينده‌رود، اصفهان
نمايي از زاينده‌رود، اصفهان

رودخانه‌ای در استان اصفهان، با طول ۴۰۵ کیلومتر. این رودخانه، که از مهم‌ترین رودخانه‌های ایران است، از ۶۴کیلومتری جنوب غربی داران سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شرق روان می‌شود و پس‌از یکی‌شدن با یکی دو ریزابۀ کوچک به سد زاینده‌رود می‌ریزد. در دریاچۀ سد مزبور با ریزابه‌هایی، چون آب‌دره‌دراز و رود پلاسگان، مخلوط و وارد شهرستان چادگان می‌شود و از روستایِ زیبایِ سامان می‌گذرد و پس از عبور از زرین‌شهر و مبارکه به شهرستان اصفهان وارد می‌گردد. در این شهر، دریاچۀ زیبایی پشت سی‌‌وسه‌پل تشکیل می‌دهد و پس از عبور از دهستان‌های هرند، جرقویه، و ورزنه، در جنوب کوه سیاه (۱۲۳کیلومتری شرق جنوبی اصفهان و ۲۹کیلومتری شرق جنوبی ورزنه) به باتلاق گاوخونی می‌ریزد. رودخانۀ زاینده‌رود در حیات و فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی وگردشگری اصفهان از نقش بسیار ارزنده‌ای برخوردار است و احداث سد و تونل کوهرنگ بر حجم آب و تأثیرپذیری آن افزوده است. میانگین آبدهی سالانۀ زاینده‌رود ۱,۰۵۳ میلیون مترمکعب و وسعت حوضۀ آبگیر آن حدود ۲۷,۱۰۰ کیلومتر مربع است.