زرین آباد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زَرّین‌آباد

شهری در استان زنجان و مرکز اداری شهرستان ایجرود. با ارتفاعی حدود ۱,۷۳۰ متر، در منطقه‌ای نیمه‌کوهستانی در ۲۹۰کیلومتری غرب شمالی تهران و ۳۳کیلومتری جنوب غربی زنجان، سر راه زنجان به بیجار، قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل مایل به سرد و نیمه‌خشک و جمعیت آن ۲,۲۲۷ نفر است (۱۳۸۵).