زرین رود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زَرّین‌رود
شهری در استان زنجان، شهرستان خدابنده، و مرکز اداری بخش بزینه‌رود. در منطقه‌ای کوهستانی در ۱۰۳کیلومتری جنوب زنجان و ۴۱‌کیلومتری جنوب غربی قیدار در ساحل شمالی رود شور، سر راه قیدار به شیرین‌سو و بیجار، قرار دارد. اقلیم آن معتدل مایل به سرد و نیمه‌خشک و جمعیت آن ۵,۱۶۴ نفر است (۱۳۸۵).