زنجان، رختشوی خانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زنجان، رختشوی‌خانه
حد فاصل خیابان‌های سعدی و داوودقلی. در ۱۳۱۵‌ش به‌وسیلۀ دو برادر به نام‌های مشهدی اکبر (معمار) و مشهدی اسماعیل (بنا) ساخته شده و به‌صورت رایگان در اختیار اهالی شهر بوده است. از یک حیاط، مخزن آب و فضای وسیع شست‌وشو به ابعاد ۱۳.۷×۶۳ با یازده ستون و چندین حوضچۀ سنگی تشکیل شده است. بر روی سقف و دیوارهای آجری آن نورگیرهایی وجود دارد. این بنا امروز موزۀ مردم‌شناسی شهر زنجان است.