زنجانرود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زنجانرود

(یا: زنجان‌چای) رودخانه‌ای در استان زنجان، شهرستان‌های البرز و زنجان، با طول ۱۴۲ کیلومتر. از آبخیزهای ۳‌کیلومتری شمال شهر سلطانیه سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شمال غربی روان می‌شود و پس از عبور از شهرهای زنجان و نیک‌پی به قزل‌اوزن می‌ریزد. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه ۱۹۵‌میلیون متر مکعب است.