زندان سلیمان (آذربایجان غربی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زندان سلیمان (آذربایجان غربی)

زندان سليمان

محوطه‌ای باستانی، در درۀ علیای رود ساروق در شمال غربی محوطۀ باستانی تخت سلیمان یا شیز/گنزک/سِتوریق ایلخانان، در استان آذربایجان غربی، ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تکاب. محوطۀ باستانی زندان سلیمان در اصل پدیده‌ای زمین‌شناختی بوده و کوه آتشفشانی خاموشی است به بلندی ۲۲۸۰ متر که در دهانۀ آن چشمۀ آبی قرار دارد که همانند دریاچۀ تخت سلیمان دارای املاح آهکی است. کاوش‌های باستان‌شناختی مؤسسۀ باستان‌شناسی آلمان در دهۀ ۱۹۷۰‌م نشان داد که در دورۀ پیش از اسلام، زندان سلیمان مقدس بوده و پیرامون گردنه و دهانۀ آتشفشان تأسیسات سنگی به‌شکل صفه و سکو احداث کرده بودند که از نظر کاوشگران احتمالاً کاربری آیینی داشته است. قدمت این تأسیسات را به دوره‌های هخامنشی و ماد فرامی‌برند، هرچند مدارک باستان‌شناختی کافی وجود ندارد. سفال‌های به‌دست‌آمده از این محوطه به عصر آهن جدید تعلق دارد. در دورۀ ایلخانی این تأسیسات کاربری جدیدی یافته بود.