زیست کره

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زیستْ‌کره (biosphere)
(یا: بیوسفر) نواری باریک بر روی کرۀ زمین که حافظ حیات است. این نوار آب‌های زمین، بخشی از پوستۀ آن، و نواحی زیرین جوّ را دربرمی‌گیرد. همۀ اکوسیستم‌های زمین در زیست‌کره واقع‌اند. نیروهای خارجی، همچون پرتوهای خورشید که انرژی را تأمین می‌کنند، آثار گرانشی خورشید و ماه، و پرتوهای کیهانی بر زیست‌کره اثر می‌گذارند.