ساری سو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ساری‌سو

رودخانه‌ای در استان آذربایجان غربی، شهرستان ماکو، با طول ۶۹ کیلومتر. این رودخانه از خاک ترکیه، واقع در شمال شهر دوگو بایزید، سرچشمه می‌گیرد و در مرز ایران و ترکیه به باتلاق یارم قیه وارد و در آن‌جا به دو شاخه تقسیم می‌شود: شاخۀ اول پس از طی ۱۲ کیلومتر به رودخانۀ قره‌سو می‌ریزد و شاخۀ دوم در اراضی دهستان چایباسار جنوبیِ شهرستان ماکو به زمین فرومی‌رود. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه ۶۵میلیون متر مکعب است.