سان ـ کولوت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
سان - کولوت

سانْ ـ کولوت (sans-culotte)

(در فرانسه به‌معنی بدون شلوار کوتاه، اصطلاحاً به‌معنی پابرهنه) در انقلاب فرانسه به افراد طبقات پایین اطلاق می‌شد که به‌جای شلوار کوتاهی که نزد اشراف و طبقۀ متوسط معمول بود شلوار بلند می‌پوشیدند تا از آنان متمایز باشند. در پاریس، سان کولوت‌ها با جلب کارآموزان، مغازه‌داران کوچک، پیشه‌وران و بیکاران نیروی مسلح بزرگی تشکیل می‌دادند که سیاستمداران تندرو آن را برای اهداف خود، مثلاً ژاکوبن‌ها برای گرفتن قدرت از دست ژیروندن‌ها در ژوئن ۱۷۹۳، بسیج می‌کردند. با سقوط ژاکوبن‌ها در ۱۷۹۴-۱۷۹۵ دورۀ سان ـ کولوت‌ها نیز به‌سر رسید.