سجادی ، محمد (تهران ۱۲۷۸ـ۱۳۴۸ش)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سَجّادی‌، محمّد (تهران ۱۲۷۸ـ۱۳66ش)

سیاستمدار، وکیل، و وزیر دورۀ‌ پهلوی. فرزند حاج‌ میرزا یحیی‌ مجتهد و نوۀ‌ دختری‌ میرزا حسن‌ آشتیانی‌، مجتهد مشهور مشروطه، بود و پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ مقدماتی‌، وارد مدرسۀ‌ عالی‌ حقوق شد و به‌ خدمت‌ وزارت‌ دادگستری‌ درآمد. سپس‌ به‌ فرانسه‌ رفت‌ و دکتری‌ حقوق گرفت. در ۱۳۰۱ش‌ دادستان‌ مشهد و سپس‌ دادستان‌ کل خراسان‌ شد. پس‌ از آن‌، دادیار دیوان‌ عالی‌ کشور و در اواخر ۱۳۱۲ش به‌ وزارت‌ مالیه‌ منتقل‌ و مدیر کل‌ انحصار تریاک‌ شد. پس‌ از چندی‌، به‌ ریاست‌ کل‌ گمرک‌، معاونت،‌ کفالت‌ و وزارت‌ راه رسید و کار تکمیل‌ راه‌آهن‌ سراسری‌ و ایجاد راه‌ شوسه‌ در زمان‌ او انجام شد. در اواخر شهریور ۱۳۲۰ش، به‌ اصفهان‌ رفت‌ و مأمور انتقال‌ ثروت‌ رضا شاه‌ شد. پس‌ از آن،‌ شهردار تهران‌ و معاون‌ نخست‌وزیر شد (۱۳۲۱ش‌). سپس‌ به‌ ریاست‌ بانک‌ رهنی‌ ایران‌ (۱۳۲۲ش‌) رسید، اما در اواسط‌ سال‌ دستگیر و مدت‌ دو سال‌ به‌ جرم‌ ارتباط‌ با آلمان‌ها زندانی‌ شد. پس‌ از آزادی، رئیس بنگاه‌ صنعتی‌ و بازرگانی‌ و سرپرست‌ امور اقتصادی‌، معاون نخست‌وزیر‌، استاندار‌ فارس‌ (۱۳۳۰)، رئیس‌ دانشگاه‌ تبریز، دادستان‌ انتظامی‌ ارتش‌، استاندار‌ اصفهان‌ و خراسان‌، رئیس‌ هیئت‌ تصفیۀ‌ کارمندان‌ دولت، سناتور‌ و نایب‌رئیس و رئیس مجلس‌ سنا شد.