سرتولی، محوطه باستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سَرْتولی، محوّطۀ باستانی
واقع در دشت رامهُرمُز، در استان خوزستان. در هزارۀ پنجم پ‌م، از سکونتگاه‌های اصلی مردم پیش از تاریخ منطقه بود. با احداث کانال‌هایی، آب از رود والا به مزارع هدایت می‌شد. وسعت روستای پیش از تاریخ سرتولی ۳.۲ هکتار بود و در دورۀ فرهنگی شوش الف، حدود ۴۰۰۰پ‌م، متروک شد.