سرطان زایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سرطان‌زایی (carcinogenesis)

در پزشکی، مجموعه تغییراتی در بدن که در نهایت به بروز سرطان[۱] می‌انجامد.

 


  1. cancer